Vizyon ve Misyon
16 Aralık 2020

Vizyonumuz

"Kişiye, hasta hakları odağında biopsikososyal  yönden yaklaşan, etkin izleme, ölçme ve değerlendirmenin yapıldığı bütüncül  ve sürdürülebilir tıbbi hizmetleri, sağlık hizmeti verilen her yerde sunmak."


Misyonumuz

"Kişiye, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden  ele alan, hasta haklarına uygun, etkili izleme, ölçme ve değerlendirmenin yapıldığı bütüncül sağlık hizmeti sunmak."