Afetlerde Psikososyal Hizmetler Eğitimi 20-23 Ekim 2014
12 Ekim 2020

Ülkemizde yaşanan afet durumlarında ilk müdahalenin ardından afetzedelere yönelik verilen psikososyal hizmetlerde ilgili meslek elemanlarının doğru ve ihtiyaca yönelik nitelikli hizmet sunması önem arz etmektedir. Bu bağlamda psikososyal müdahaleyi meslek disiplini içinde gerçekleştiren Bakanlığımız sosyal çalışmacılarının olası afet durumlarında afetzedelere yönelik psikososyal müdahale düzeylerinin geliştirilmesi, bu konuya ilişkin bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) ile 20-23 Ekim 2014 tarihinde, 50 sosyal çalışmacının katılımı ile eğitim gerçekleştirilmiştir.

             

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Eğitimi

 

 1. APHB Tanımı,
 2. Kavramsal Çerçeve,
 3. Afet Zararlarını Azaltma
 4. Afetlerde Psikososyal Gereksinim ve Kaynak Belirleme,
 5. Ruhsal Travma,
 6. Çocuklar ve Ergenlerde Travmatik Yaşantılar ve Başetme,
 7. Afet Sonrası Psikososyal Müdahaleler,
 8. Afet Sonrası Psikolojik Yardım Grup Uygulamaları,
 9. Grup Temelli Uygulamalar,
 10. Afet Yaşamış Toplumla Çalışma,
 11.  Afet Çalışmalarında Etik,
 12. Hizmet Verenler İçin Stres Tepkileri, Travma Sonrası Gelişim, Stres Yönetimi ve Öz Bakım,
 13.   Medya ve Diğer Kuruluşlarla İletişim ve Bilgi Aktarımı,

 

konularını içermiştir.