Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları Eğitimi
12 Ekim 2020

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Projesi 

Mayıs-Aralık 2012 (Dünya Bankası Projesi)

 

Amacı ;    T.C. Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama projesinde (2012) , Sağlık Bakanlığında çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının; çalıştıkları sağlık kurumlarında mesleki bilgi ve deneyimlerinin  geliştirilerek,  uygulama güçlerinin artırılması amaçlanmıştır.

Kapsamı;  Sağlık Bakanlığına bağlı  kurumlarda çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerinin hizmet içi eğitim kapsamında geliştirlerek uygulamadaki mesleki etkinliklerinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesini amaçlayan araştırma, eğitim, danışmanlık ve sürdürülebilir eğitim portalı (e-dergi)  geliştirilmesine yönelik bir projedir.

Süreç ;2012 yılı Mayıs ayından itibaren yapılandırma süreci gerçekleştirilen çalışma, Ağustos- Eylül ayları içinde projelendirilmiş olup, gerekli kabullerin ve onay süreçlerinin akabinde eylül sonu ilk ortam eğitimi ile başlayıp, Aralık sonu tüm aktivitelerini başarıyla gerçekleştirerek tamamlanmıştır.

Çalışmada 176 katılımcıyla 3 ortam eğitiminde 20 konferans eğitim ve her eğitim gününde ortalama 15 saat yaşantı eğitimi gerçekleştirilmiş, 12 farklı eğitim konferansında 11 akademisyen ( Hacettepe, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi,) ( 5 Prof. Dr, 2 Doç Dr, 1 Y.Doç. Dr, 3. Dr. Akademisyen) yer almıştır.

Proje Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan 176 Sosyal Hizmet uzmanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen proje içinde dört temel içerik bulunmaktadır.

   1.  Ortam eğitimi

            1.1. Yaşantı eğitimi

            1.2. Bilgilendirici konferanslar

2. Alan eğitimi (Proje geliştirme ve uygulama)

          2.1. Süpervizyon

          2.2. Çalıştaylar

   3. Sürdürülebilir eğitim portalı (e-Dergi)

   4. Araştırma ve değerlendirme

Sosyal hizmet müdahale metodolojisinde

  • 176 bireyle çalışma (social case work ),
  • 12 kapsamlı araştırma (social research methodology),
  • 24 sosyal grup çalışması  (social group work)
  • 12 toplumla çalışma ( community organization)

projeleri gerçekleştirilmiştir.

 T.C. Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Projesi, 2012.   Özet -Sonuç Raporu

 Çalışmada gerçekleştirilen projeler sırasında katılımcıların bulunduğu illerde  ve özellikle katılımcıların yer aldığı sağlık kurumlarında sosyal hizmet mesleğinin etkin kullanımı noktasında önemli bir hareketlilik yakalanmış, hastane başhekimleri ve il sağlık müdürlükleri çalışmaları benimseyip, yaygınlaştırılması için olanaklar sunmuşlardır. Gerçekleştirilen çalışmalardan 2 proje illerinde Avrupa birliği projesi olarak değerlendirilmek için çalışmalar başlatılmış, 1 proje valilik 1 projede o  ildeki belediye başakanlığı tarafından gerçekleştirilmek üzere kendi çalışmaları içine alınmıştır. 

Çalışma katılımcılar arasında uygulamaya dönük planlandığı için yeni bir mesleki şevk oluşturmuş, pek çok katılımcı mesleğine yeni bir bakış ve anlayışıyla ve çok daha üst bir motivasyona ulaştıkları gözlenmiştir. Çalışmadaki en yüz güldürücü sonuçlardan biriside çalışmaya katılanların içinden önemli bir sayının (on kişiden fazla) yüksek lisans eğitimi almak için farklı  üniversitelere başvurmaları olmuştur. Bu sayının çok daha artacağı gözükmektedir.

Çalışma henüz çalışmaya katılmayanlar içinde bir merak ve mesleklerini önemseme noktasında bir paye almış beklenti oluşturmuştur.

Sonuç ; Özetle çalışma, sağlık alanında sosyal hizmet mesleğinin , bilimsel içeriğine ve yapısına ulaşma, mesleki etkinliğin artırılması ve sağlık alanında sosyal hizmet mesleğinin etkinliğinin artırılması ve sağlığın geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde sosyal hizmet mesleğinin pozitif rol alması noktasında önemli etkiyi oluşturmuştur.

Böylece, sosyal hizmet mesleğinin, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve tedavi edilmesinde ve sağlık kurumlarının (hastaneler) amaçlarının gerçekleştirilmesinde katma değer katacak, bir rol ve sorumluluk alabileceği görülmüştür. 


Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Projesi, 2012

Gerçekleştirilmiş Projeler

1.  Sosyal Grup Çalışmaları Projeleri  1/1

Sıra

 

Proje grubu

Proje adı

1

Adana / Osmaniye

1.  Adana ilinde suça sürüklenen ve madde kullanan çocukların aileleriyle sosyal grup çalışması

 

2.  Osmaniye ilinde suça sürüklenen ve madde kullanan çocukların aileleriyle sosyal grup çalışması

 

2

Diyarbakır / Hatay

1.  Diyarbakır TRSM de Şizofren bireye sahip ailelerle yapılan eğitim G.

 

2.  Hatay TRSM de Şizofren bireye sahip ailelerle yapılan eğitim G.

 

3

Mersin / G.Antep

1.  Mersin ilinde evde sağlik hizmeti alan hasta yakinlarinin Yaşadiklari kaygi ve stresle baş etme becerisi kazandirilmasina yönelik Sosyal grup çalişmasi

 

2.  Evde Sağlık Hizmetinden yaralanan hasta yakınları ile ''Stres ve stresle başa çıkma becerisi kazandırma'' konulu sosyal grup çalışması

 

4

Samsun/ Trabzon

1.  Psikiyatri servisinde yatan hastalar ile grup çalışması

 

2.  Hemodiyaliz hastalarının aileleriyle grup çalışması

 

5

Antalya / Eskişehir

1.  Diyaliz hastalarının ve yakınlarının diyaliz sürecinde yaşadıkları sorunların ortaya konması ve sorunlarla baş edebilme yöntemlerinin grup çalışması

 

2.  Eskişehir Devlet Hastanesi doğum salonunda ebe olarak çalışan 7 üyeyle oluşturulan duygu paylaşımı grubu, üyelerin çalışma ortamından kaynaklanan olumsuz duyguları paylaşarak rahatlamaları amaçlanmaktadır

 

6

İstanbul / İstanbul

1.  İstanbul ilindeki sağlık çalışanlarının çocuk ihmal ve istismarı konusunda farkındalığının  artırılmasına ilişkin grup çalışması

 

7

Bursa / Manisa

1.  Diyalize Giren Böbrek Hastalarının Sosyal İletişim Becerisini Geliştirme, Sosyal Paylaşım Gurubu

 

2.  Manisa Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden sağlık hizmeti alan; Şizofreni, Bipolar ve Psikotik Bozukluk tanısına sahip hastaların aileleri.

 

 

8

İzmir / İzmir

1.  “Ortopedi Kliniği yatan hastalarının taburculuk sonrası ulaşım sorunları /Özürlü hakları/Sosyal ve maddi yardımlar ile ilgili eğitim çalışması.

 

2.  Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Özürlü Bakım Hizmetleri kapsamında İzmir ili Tire İlçesi’nde evde sağlık hizmetlerinden faydalanan ve özürlü bakım parası alan aile üyelerinin özürlü bakım hizmetleri konusunda eğitimi”

9

Aydın / Balıkesir

1.  Toplum ruh sağlığı merkezinden hizmet alan hasta yakınlarına, sosyal hizmet uzmanları tarafından “toplum ruh sağlığının hizmetleri ve özürlülerin sosyal-yasal hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla grup çalışması gerçekleştirilmiştir.

 

2.  “Dışlamışlık ve Şizofren Hastalarına Karşı Sosyal İzolasyon” konusunda grup eğitim

 

10

Kocaeli / Konya

1.  Grup çalışmasına katılan sosyal hizmet uzmanlarının, tıbbi sosyal hizmet alanında karşılaşılan vakaların paylaşımı üzerinden sorun çözme kapasitelerinin arttırılması.

 

2.  Yeni doğan yoğun bakım servisinde yatan annelere psiko-sosyal destek grup çalışması ı

 

11

Ankara / Ankara

1.  Sigara Bırakma Polikliniği’ne sigarayı bırakmak için başvuran hastalara yönelik etkileşim grubu çalışması.

 

2.  Sigara Bırakma polikliniğine sigarayı bırakmak için başvuran hastalara yönelik eğitim çalıştayı

 

12

Ankara / Ankara

1.  Ankara numune eğitim ve araştırma hastanesi amatem kliniği’nde Alkol Bağımlılığı Tedavisi Görmekte Olan  Hastaların Kendine Yardım Grubu

 

2.  Etlik Zübeyde hanım kadın hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesinde şiddete maruz kalmış sağlık çalışanları ile sosyal grup çalışması

 

toplam

24               osyal Grup çalışması projesi, projelendirilip tamamlanmıştır.

 

2.Toplumla Çalışma Projeleri

 

sıra

Proje grubu

Proje adı

1

Adana / Osmaniye

1. hasta ve hasta yakınlarına yönelik konukevi açılması yönünde farkındalık geliştirme ve lobicil çalışması

2

Diyarbakır / Hatay

1.Hastane ortamında çalışan sağlık personelinin, hasta ve hasta yakınları tarafından uğradığı şiddetten korumak veya şiddeti en aza indirgemek ve sağlıkta şiddet konusu ile daha etkili bir şekilde mücadele etmek

 

3

Mersin / G.Antep

1.Evde Bakım Hizmetleri Tanıtım Kitapçığı

 

4

Samsun/ Trabzon

1. Hasta ve Yakınları için Ücretsiz Misafirhane Projesi

 

5

Antalya / Eskişehir

1.Evde bakım hizmeti gereken yatağa bağımlı hastaların bakıcılarının eğitimi projesi.

 

6

İstanbul / İstanbul

1.Tıbbi Sosyal Hizmetleri Tanıtımı

 

7

Bursa / Manisa

1. Bimekan hastaların ve onlara hizmet veren sağlık personellerinin  yaşamış oldukları problemler hakkında toplum bilincinin olmaması

 

8

İzmir / İzmir

1.Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Özürlü Bakım Hizmetleri kapsamında İzmir ili Tire İlçesi’nde evde sağlık hizmetlerinden faydalanan ve özürlü bakım parası alan aile üyelerinin özürlü bakım hizmetleri konu hakkında yapılacak çalışmanın yazılı ve görsel medya ile duyurulması

 

9

Aydın / Balıkesir

1.Adölesan gebelikler konusunda halkın afiş, broşür ve basın yoluyla bilgilendirilmesi” olarak belirlenmiştir.

 

10

Kocaeli / Konya

1.Alzheimer hastalarına yönelik toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratma

 

11

Ankara / (Hitit)

1. Sigara Bağımlılığı ve Bu Bağımlılığın Zararları Üzerine Afiş ve Broşürler Vasıtasıyla Farkındalığın Artırılması Çalışması

 

12

Ankara / Ankara

1.Şiddet algısı ve şiddetle başetme yolları hakkında eğitim çalışması

 

Toplam

12 toplumla çalışma projesi gerçekleştirilmiştir.

 

 

3.Araştırma projeleri

sıra

Proje grubu

Proje adı

1

Adana / Osmaniye

1. Sağlik çalişanlarinin sosyal hizmet mesleği ve sosyal hizmet uzmanlarina bakiş açilarinin değerlendirilmesi

2

Diyarbakır / Hatay

1.Hatay ve Diyarbakır’da sağlık alanında çalışan  Sosyal Hizmet Uzmanları olarak sağlık çalışanlarının şiddete yönelik kaygı düzeylerinin saptanması ve şiddete yönelik bilgi ve düşüncelerinin değerlendirilmesidir

3

Mersin / G.Antep

1.Evde sağlık hizmetinden faydalanan hastaların memnuniyet düzeylerinin tespitine yönelik araştırma projesi”

 

4

Samsun/ Trabzon

1. Samsun ve Trabzon illerinde sosyal hizmet uzmanı bulunan hastanelerde çalışan hekimlerin tıbbi sosyal hizmet uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerinin saptanması

 

5

Antalya / Eskişehir

1.Evde Bakım Hizmet Modelinden Yararlanan Hastaların Yakınlarının Sorunları ve İhtiyaçlarının Saptanması.

 

6

İstanbul / İstanbul

1.İstanbul’da ki hastanelerde kurum bakımına ihtiyaç duyan kimsesiz ve bimekan hastaların kurum bakımı ihtiyacının karşılanması aşamasında yaşanan sorunlar ve nedenlerinin değerlendirilmesi

 

7

Bursa / Manisa

1.Sağlık personelinin bimekan hastalarla karşılaştıklarında ve taburculuk sürecinde yaşadıkları problemler ve başetme yolları.

8

İzmir / İzmir

1. Tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, hastaların maddi yetersizliklerinden doğan ihtiyaçlarını gidermek konusunda yaşadıkları sorunları, tıbbi sosyal hizmet birimlerine ait kaynağın gerekliliğini ve mevcut dış kaynaklara ulaşmada yasal prosedürlerden doğan sıkıntıları ortaya çıkarmaktır.

 

9

Aydın / Balıkesir

1.

10

Kocaeli / Konya

1. tıbbi sosyal hizmet birimlerine başvuran hastalara hizmet verme sürecinde maddi kaynak yokluğunun sosyal hizmet müdahalelerine olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi

 

11

Ankara / Ankara

1. Sigara Bağımlılığı, Bu Bağımlılığın Olumsuz Etkileri Ve Bağımlılıkla Baş Etme Yöntemleri

 

12

Ankara / Ankara

1.sağlık alanında çalışan personelin şiddet algısı ve şiddetle başetme yolları

 

toplam

12 araştırma projesi gerçekleştirilmiştir.