26 Ekim Hasta Hakları Günü
13 Aralık 2019


Hastanın öncelikle yararını gözeterek zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları Ülkemizde 1998 yılında yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ile mevzuatımıza girmiştir. 1998 yılında Hasta Hakları Yönetmeliği ile birlikte 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

hasta hakları günü...png