overlay

Hasta Ziyaretleri Hakkında

Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından Yurt genelinde alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına
yönelik hastanelerde hasta ziyaretlerine ilişkin tedbirlerin tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konulu yazı 81 İl Valiliğine gönderilmiştir. 

Resmi yazı için tıklayınız.