Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler
02 Ekim 2020

Sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelimiz üzerindeki yükün azaltılması geçici
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Alınan tedbirlere ilişkin resmi yazı için tıklayınız.