overlay

Ürün tanıtım temsilcileri


Ürün tanıtım temsilcileri tarafından sağlık hizmet sunucularına yapılacak olan ürün tanıtım faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. 
Alınan tedbirlere ilişkin resmi yazı için tıklayın.