COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler
02 Ekim 2020


Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlığımız tarafından Bilim
Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bu kapsamda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak
tedbirler yeniden düzenlenmiştir.
Resmi Yazı için tıklayınız...

12.06.2020 tarihli ve E.1208 sayılı Ek Resmi Yazı için tıklayınız...