Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sıralaması Genelgesi Yayımlandı
27 Aralık 2016

Askeri personel ve yakınları, Bakanlığımıza devredilen hastanelerden öncelikli olarak yararlanmaya devam edecek.

Bakanlığımız bu amaçla hazırladığı, 2016/22 sayılı Genelge yayınlayarak, yürürlüğe konulmuştur.

Düzenleme içeriği aşağıda verilen 669 sayılı KHK kapsamında yapılmıştır.

669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 106’ ncı maddesinde “Şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınır. Askeri personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere devredilen sağlık kuruluşlarında öncelikli hizmet verilir. Bu şekilde verilecek öncelikli hizmetin usül ve esasları Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

Genelgeyle söz konusu sağlık kuruluşlarında genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde daha önceden olduğu gibi askeri personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler poliklinik muayenelerinden öncelikli olarak yararlandırılacaktır.

669 Sayılı KHK ile Bakanlığımıza Devredilen Askeri_Ustyazi.pdf