Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri 2015/11 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır
10 Ekim 2016


Madde ilişkili suçlardan adli işlem gören ve madde kullanım bozukluğu olan hastaların topluma kazandırılmalarını teminen yeni bir yaklaşımı ortaya koyan ‘Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri’ uygulamaları Ülkemizde 2006 yılı itibariyle faaliyete geçmiş ve ilerleyen yıllarda madde bağımlılığı tanı ve tedavisine olumlu bir katkı sağlamıştır.

Denetimli serbestlik; suç işleyen kişinin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza sistemidir. Bu nedenle Mahkeme/Cumhuriyet Savcısı kişinin öncelikle tedavi edilmesini ve tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan korunmasını sağlamak amacıyla kişi hakkında ‘Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri’ verebilir.

Bu kişilere sunulacak sağlık hizmetleri 2006/19 ve 2009/82 sayılı Genelgelerimiz ile düzenlenmiş idi. Türk Ceza Kanunun 191. maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak mezkûr genelgelerin günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesine ve denetimli serbestlik tedavi hizmetleri kapsamında madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde verilecek ileri tedavi hizmetlerinin standart bir şekilde sunulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bundan böyle sağlık tesislerinde denetimli serbestlik tedavi uygulamaları aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda yürütülecektir.


2015/11 Sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi için tıklayın...
Denetimli Serbestlik Genelgesi Ekleri İçin Tıklayın