overlay

Nöromusküler Hastalıklar Yönergesi Yayınlanmıştır.Nöromusküler hastalıklar ile ilgili tanı, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinin sunulduğu merkezlerin, personel, eğitim ve fiziki alt yapı standartları ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanan Nöromüsküler Hastalıklar Merkezleri Yönergesi yayınlanmıştır.

Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönergesi için tıklayın.

Nöromusküler Hastalıklar Yönergesi ekleri için tıklayın.