Madde Bağımlılığında Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitimi
10 Ekim 2016

    
   Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Görev Alacak

   Personelin Sertifikalı Eğitim Programı

    Personelin Sertifikalı Eğitimi 09-13.02.2015 tarihleri arasında Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir.
    Bakanlığımızca; Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde çalışmakta olan ve çalışması planlanan pratisyen hekim, sosyal çalışmacı, psikolog, sağlık memuru ve hemşirelerin madde bağımlılığı tedavisi konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması, verilen hizmetlerin kalitesinin geliştirilerek hizmet standardının yükseltilmesi ve tüm merkezlerin hizmetlerinin aynı standartta sunulması amacıyla 6 ay süreli eğitim düzenlenmektedir. 
    Program 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama 1 haftalık “Teorik Eğitim”, 2, aşama (Eğitim Merkezlerinde) 3 Haftalık “Uygulama Eğitimi” ve 3. aşama 5 ay AMATEM’lerde iş başı yapmak. 
    Teorik Eğitimde; Madde bağımlılığı, bağımlılık ölçütleri, bağımlılık kavramları, madde kötüye kullanımı, bağımlılığın evreleri, tarihçesi, bağımlılığın tedavisi, acil durumlar, bağımlılık yapıcı maddeler ve etkileri gibi madde bağımlılığı ve tedavisine ilişkin temel konuların yanı sıra, multidisipliner bir yaklaşım gereken bağımlılık tedavisinde sağlık personelinin rolü ve görevleri her meslek grubu için ayrı ayrı anlatılmaktadır.

                                         gfjfgjh


dfjhdsfghdfhfdfghfdfghfdghdfhfgdfghdfghdf
                                                           dghjfgdfsgd