Ulusal Ajans Erasmus Programı 2015 Yetişkin Eğitimi kapsamında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmış olan "Hasta Hakları Eğitiminde Avrupa Örneği" konulu proje kabul hakkı kazanmıştır.
10 Ekim 2016


Hasta hakları alanında uluslararası ölçekte yaşanan gelişmeler; Hasta Hakları Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönergesinin uygulamaya girmesi; hak kullanımı konusunda giderek artan toplumsal bilinç ve duyarlılık; sivil toplum örgütlerinin konuya sahip çıkmaları nedeniyle hasta hakları, öncelikli bir toplumsal gündem maddesi haline gelmiş bulunmaktadır.   Bu gelişmeler öncelikle sağlık çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Gerek kamuya ait sağlık kurumlarında ve gerekse özel sağlık işletmelerinde tüm sağlık çalışanlarının hasta hakları konusunda yoğun bir eğitim alma gereksinimi doğmuştur.  Eğitim taleplerin karşılanmasına yönelik olarak hasta hakları konusunda uzman ve eğitici elemanların yetiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

 İl Sağlık Müdürlükleri 2014/32 sayılı genelge gereği Sağlık alanında herhangi bir misyon ve sorumluluk sahibi kişilerin, hasta haklarıyla ilgili bilgi ve birikimlerini artırmak; sağlık kurumlarında hasta ilişkileri, hasta hizmetleri, hasta hakları birimleri ve hasta hakları kurulları gibi ünitelerde görev yapacak kişilere, gereksinim duyacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve hasta haklarıyla ilgili eğitim programlarını planlayıp yürütmekle görevlidir. 2014 yılı içerisinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 2416 sağlık çalışanına “Hasta Hakları Eğitimi”, 72 sağlık çalışanına “Hasta Hakları Eğitici Eğitimi” ve 54.708 yatan hastaya “Hasta Hakları ve Sorumlulukları” farkındalık eğitimleri düzenlenmiştir.

Personel ve Halk eğitimlerini düzenlemekle görevli  İl Sağlık Müdürlüğümüz; Hasta Hakları Eğitiminde Avrupa örneğinin incelenmesi, eğitim içeriği ve yetişkin eğitiminde kullanılan modellerin araştırılması, uygulamaya yönelik çıktıların değerlendirilmesi ve transfer edilebilir yeniliklerin transferinin uygulanması ve ülkemizde verilen eğitimlerin kalitesinin artırılması, katılımcıların farklı kültürleri tanımasına ve yabancı dillerin öğrenilmesine katkı sunması ve edinilen deneyimlerin paylaşılması amaçlanmaktadır. 


ghj