COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar İle İlgili Önemli Duyuru
16 Aralık 2020

02.06.2020 tarihli ve E.1183 sayılı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.
29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı
tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve
Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup Genelge
hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık
Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda
bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik
hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda Bakanlığımızca belirlenen
"COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar" a ait Güncel Resmi Yazı için tıklayınız....