COVID-19 Hastalığı için Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar
06 Nisan 2021

2021/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamında COVID-19 idari izine ilişkin yeniden değerlendirme yapılmış olup, 05/06/2020 tarihli ve E.1187 sayılı yazımıza istinaden e-Nabız'dan alınamayan ve 02-05/06/2020 tarihleri arasında Aile Hekimliklerinden alınan COVID-19 idari izin tanılı Durum Bildirim Raporları artık geçerli sayılmayacaktır. Konuya ilişkin ilgi yazı için tıklayınız...