Hasta Başvuru Bildirim Sisteminde (HBBS) yaşanan sorunlar ve aksaklıkların çözümüne yönelik toplantı

12 Ekim 2021