Hasta Başvuru Bildirim Sisteminde (HBBS) yaşanan sorunlar ve aksaklıkların çözümüne yönelik toplantı
12 Ekim 2021

Hasta Başvuru Bildirim Sisteminde (HBBS) yaşanan sorunlar ve aksaklıkların
çözümüne yönelik 12/10/2021 tarihi saat 10:00’da HBBS kullanıcıları ile toplantı planlanmış olup, söz
konusu toplantıya Daire Başkanlığımız,  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Yazılım Projeleri Koordinatörlüğü HBBS
Yazılımcısı Ayşe ÖCAL, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörü Ahmet KOZAN
ve Hasta Hakları Kurul Sekreteri Sibel DEMİRLEK, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Hastanesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu Havva KAYA, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu Mercan BAŞKAYA, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi
Hasta Hakları Birim Sorumlusu Yankı GÜRGÜL ve Özel Medicalpark Ankara Hastanesi Hasta Hakları
Birim Sorumlusu Hediye ÇAKIR’ın katılımı ile toplantı yapılmıştır. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.