14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN
14 Mart 2022

          Tüm Sağlık Çalışanlarımızın Tıp Bayramı Kutlu Olsun...
         'Bireyleri bedenen ve ruhen sağlıktan yoksun toplumlar varlığını sürdürmek ve birliğini muhafaza etmekte zorlanır. 'Sağlıklı toplumun temelini sağlıklı bireyler oluşturur.” Her alanda müreffeh, çağdaş bir toplum ve güçlü devlet olabilmenin ön koşullarından biri sağlıklı bireylere sahip olmaktır. Bu anlamda özellikle önleyici ve devamında tedavi edici tıbba, onun uygulayıcısı olan hekimlere ve bütünüyle sağlık çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir. Dünyamızda savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar (covid-19) gibi sayısız hastalıklar varlığını sürdürmektedir. Bu gelişmeler hekimlerimizin sorumluluğunu ve görev yükünü daha da artırmaktadır. Bu uğurda görev yapan, tarihi yükümlülüklerimizin ve inancımızın gereği olarak dünyanın pek çok yerinde mazlum, darda ve zorda olan toplumlara yönelik olarak yürütülen destek, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına katılıp devletimizin, milletimizin şefkat ve yardım elini uzatan kıymetli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza minnettarım. Bu uğurda, gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasında canla başla çalışan ve özellikle pandemi dönemindeki mücadelede fedakârlıkları için tüm sağlık camiamızın "14 MART TIP BAYRAMI"nı en samimi duygularımla tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim…
                                                                                                                                                                                               Dr. Avşar ASLAN
                                                                                                                                                                       Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı