COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler
29 Nisan 2022

               
Cumhurbaşkanlığımızca, 9/04/2022 tarihli ve 31804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2022/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzende çalışmalarını sürdürecekleri talimatlandırılmış olup, mezkûr Genelge doğrultusunda ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri de dikkate alınarak konu ile ilgili  yazılarımız yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi yazı için tıklayınız.